Mały ZUS plus

Mały ZUS plus to propozycja skierowana do przedsiębiorców, których przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w 2019 r. nie przekroczył kwoty 120 tys. zł.

Wysokość składek zależy od przeciętnego dochodu uzyskanego w poprzednim roku. To on stanowi podstawę ustalania wysokości obciążeń ubezpieczeniowych. Co ważne ze względu na górny i dolny limit, ustalony dochód stanowiący podstawę do ustalenia składek nie będzie mógł być wyższy niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( czyli w 2020 r. – 3.136,20 zł) oraz mniejszy niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. – 780 zł).

Dlatego w przypadku poniesionej straty za 2019 r., bądź dochodu mniejszego lub równego kwocie 780 zł przedsiębiorca zapłaci składki ZUS według zasad dotyczących jednoosobowych Firm opłacających ZUS na zasadach preferencyjnych.

Obniżone składki będą mogły być opłacane przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych pięciu lat prowadzenia działalności. Czyli po trzech latach powstanie obowiązek opłacania składek podstawowych. Jeżeli przychody i dochody nadal będą niskie po dwuletniej przerwie, ponownie będzie można skorzystać z ulgi.

Aby skorzystać z nowych udogodnień należy w terminie do 2 marca 2020 r. przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, przy kontynuowaniu działalności prowadzonej w ubiegłym roku.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo (ZUS ZZA) przy podleganiu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 – w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy.