Design Thinking w EKB

Rok zamykamy otrzymanymi podziękowaniami za przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Decyzja o podjęciu współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego była jedną z najważniejszych w mijającym 2019 r. Dzięki tej inicjatywie mieliśmy zaszczyt zatrudnić w ramach stażu wybitnie uzdolnione młode osoby. Szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. W zamian za przekazane doświadczenie zawodowe w dziedzinie księgowości uzyskaliśmy nieocenioną pomoc w bieżącym funkcjonowaniu naszej Kancelarii. Stażyści szybko odnajdywali się w skomplikowanych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Firm. Bardzo dobrze przyswajali wiedzę praktyczną, uczyli się na błędach, i co bardzo ważne wyciągali prawidłowe wnioski na przyszłość. Nasza współpraca zaowocowała zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę dwóch osób.

Dziękujemy Uniwersytetowi Szczecińskiemu, że mogliśmy brać udział w tak cennej inicjatywie.