Mały ZUS Plus do 31.01.2023 r.

Przedsiębiorco, skorzystaj z okazji i sprawdź czy możesz skorzystać z opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga dotyczy składek społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne niestety rządzi się swoimi prawami.

Mały ZUS Plus to rozwiązanie dla przedsiębiorców, których przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 r. nie przekroczył kwoty 120 tys. zł.

Jeżeli mało zarobiłeś w 2022 r. może okazać się, że zapłacisz miesięcznie 331,26 zł z chorobowym zamiast regularnej 1418,48 zł. Spora różnica, warto się tym zainteresować.

Nie będziesz mógł skorzystać z ulgi jeśli:

  • wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś (umowa o pracę) czynności wchodzące w zakres nowej działalności
  • w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni
  • rozliczasz się za pomocą karty podatkowej i jesteś jednocześnie zwolniony z podatku VAT
  • wykorzystałeś już limit obowiązywania ulgi,  który wynosi 36 miesięcy.

Czyli obniżone składki będziesz mógł opłacać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych pięciu lat prowadzenia działalności. Czyli po trzech latach powstanie obowiązek opłacania składek podstawowych. Jeżeli przychody i dochody nadal będą niskie po dwuletniej przerwie, ponownie będzie można skorzystać z ulgi.

Aby skorzystać z nowych udogodnień należy w terminie do 31 stycznia 2023 r. przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, przy kontynuowaniu działalności prowadzonej w ubiegłym roku.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo (ZUS ZZA) przy podleganiu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 – w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy.

Nie ma co czekać, dzwoń do osoby zajmującej się Twoją księgowością. Jeżeli minie powyższy termin, tradycyjne „uśmiechnij się do Pani w okienku” na niewiele się zda. Na kolejną okazję trzeba czekać cały rok.