DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

W ramach tej usługi oferujemy:

  • wykonanie dokumentacji podatkowych wszystkich rodzajów transakcji z podmiotami powiązanymi
  • wykonanie analiz porównawczych sprawdzających lub wskazujących rynkowy poziom cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi
  • przygotowanie polityki cen transferowych, która opisuje zasady rozliczeń cen zastosowanych w grupie podmiotów powiązanych