Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składek zdrowotnych, które należy opłacić, zależy od wysokości uzyskiwanych przychodów.
Musisz pamiętać, że w przypadku przekroczenia jednego z progów jesteś zobowiązany dopłacić składkę ponieważ wcześniej zapłaciłeś mniej.
“Wyrównania” zdrowotnej należy dokonać w rozliczeniu rocznym ZUS DRA za kwiecień czyli do 20.05.2023 r.

Przychód 0 – 60 000 zł 60 000,01 – 300 000 zł > 300 000 zł
Składka zdrowotna 376,16 626,93 1 128,48
Składka emerytalna 812,23 812,23 812,23
Składka rentowa 332,88 332,88 332,88
Składka chorobowa 101,94 101,94 101,94
Składka wypadkowa 69,49 69,49 69,49
Składka na Fundusz Pracy 101,94 101,94 101,94
RAZEM 1 794,64 2 045,41 2 546,96