Ryczałt ewidencjonowany – składki społeczne oraz zdrowotna w 2023 r.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składek zdrowotnych, które należy opłacić, zależy od wysokości uzyskiwanych przychodów.
Musisz pamiętać, że w przypadku przekroczenia jednego z progów jesteś zobowiązany dopłacić składkę ponieważ wcześniej zapłaciłeś mniej.
„Wyrównania” zdrowotnej należy dokonać w rozliczeniu rocznym ZUS DRA za kwiecień czyli do 20.05.2023 r.

Przychód 0 – 60 000 zł 60 000,01 – 300 000 zł > 300 000 zł
Składka zdrowotna 376,16 626,93 1 128,48
Składka emerytalna 812,23 812,23 812,23
Składka rentowa 332,88 332,88 332,88
Składka chorobowa 101,94 101,94 101,94
Składka wypadkowa 69,49 69,49 69,49
Składka na Fundusz Pracy 101,94 101,94 101,94
RAZEM 1 794,64 2 045,41 2 546,96