Składki zus w 2023 r. zasady ogólne, podatek liniowy. Składki pełne, preferencyjne oraz od ryczałtu ewidencjonowanego.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą zdawać sobie sprawę z wysokości składek ZUS, które będą musieli uiszczać w 2023 roku. Wysokość składek ZUS zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta została opublikowana w ustawie budżetowej i wynosi 6935 zł, co oznacza wzrost o 1013 zł w stosunku do roku 2022.

Podstawą wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata jest 60% tej kwoty, czyli 4161,00 zł.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku nowych przedsiębiorców, czyli tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata. Wysokość ich składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 roku pensja minimalna wzrośnie dwa razy w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza, że w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wynosić ona będzie 3490 zł, a w okresie od lipca do grudnia 2023 roku 3600 zł. Podstawą wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców jest 30% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że w pierwszym półroczu 2023 roku kwota ta wynosić będzie 1047 zł, a w drugim półroczu 2023 roku 1080 zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa i podatek liniowy  (Składki pełne)

Na cały 2023 r.

Podstawa wymiaru 4 161,00 zł
Składka emerytalna 812,23 zł
Składka rentowa 332,88 zł
Składka chorobowa 101,94 zł
Składka wypadkowa 69,49 zł
Składka na Fundusz Pracy 101,94 zł

Łącznie bez składki zdrowotnej 1418,48 zł

Zasady ogólne – skala podatkowa i podatek liniowy  (Składki preferencyjne)

Styczeń-czerwiec 2023 r.

Podstawa wymiaru 1 047,00 zł
Składka emerytalna 204,37 zł
Składka rentowa 83,76 zł
Składka chorobowa 25,65 zł
Składka wypadkowa 17,48 zł

Łącznie bez składki zdrowotnej 331,26 zł

Zasady ogólne – skala podatkowa i podatek liniowy  (Składki preferencyjne)

Lipiec-grudzień 2023 r.

Podstawa wymiaru 1 080,00 zł
Składka emerytalna 210,82 zł
Składka rentowa 86,40 zł
Składka chorobowa 26,46 zł
Składka wypadkowa 18,04 zł

Łącznie bez składki zdrowotnej 341,72 zł