DORADZTWO PODATKOWE

Prowadzenie działalności gospodarczej stawia przed przedsiębiorcą wiele wyzwań. Jednym z nich jest stosowanie się do przepisów prawa podatkowego. Pomimo postulatów, aby regulacje prawne były jasne i precyzyjne często bywa tak, że trudno jest wprost odczytać z treści przepisu, w jaki sposób zastosować daną normę prawną.

Świadomi tego faktu przychodzimy Państwu z pomocą i oferujemy następujące usługi:

  • przeprowadzanie analiz podatkowych,
  • sporządzanie opinii podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o interpretację przepisów podatkowych,
  • tworzenie biznes planów,
  • optymalizacja podatkowa,
  • udział w czynnościach sprawdzających, kontrolach oraz postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe.